ראש לאקדח התזה 45°- פלסטיק

ראש לאקדח התזה 45°- פלסטיק.