פלנג’ תחתון לסטטור D+R עם חיבור נקבה 35

פלנג’ תחתון סטטור D+R עם חיבור נקבה 35.