פלנג’ תחתון לסטטור D+R למכונת טיח גבס

פלנג’ תחתון סטטור D+R למכונת טיח גבס.