מתאם בין מנוע למערבל KALETA 151

מתאם בין מנוע למערבל KALETA 151.