כף רצפים מנירוסטה ידית עור

כף רצפים מנירוסטה עם ידית מעור מגיעה בגדלים שונים.

אורך(Lׂׂ)                רוחב (bׂׂׂ)

96מ”מ                60מ”מ                    

116מ”מ              80מ”מ     

115מ”מ              100מ”מ   

127מ”מ              120מ”מ