חיבור שטורץ למכסה שיגור “2

חיבור שטורץ למכסה שיגור “2.