חיבור רבוד הברגה נקבה “1/2

חיבור רבוד הברגה נקבה “1/2.