חיבור נקבה 35 עם הברגה “1.5

חיבור נקבה 35 עם הברגה “1.5.