חיבור נקבה 35 לצינור מכונת טיח

חיבור  נקבה 35 לצינור טיח.