Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

חיבור נקבה 25 עם הברגה “1

חיבור  נקבה לצינור טיח 25 עם הברג “1.