חיבור נקבה פלסטיק 25 לצינור

חיבור נקבה 25 פלסטיק לצינור.