חיבור נקבה לצינור מכונת טיח 25

חיבור  נקבה לצינור טיח 25.