חיבור זכר 25 עם הברגה “1

חיבור זכר לצינור טיח 25 עם הברגה “1.