גלגל מסתובב 250מ”מ למכונת טיח גבס

גלגל מסתובב 250מ”מ למכונת טיח גבס.